Όροι και προυποθέσεις

1. Όροι.


Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, 

σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Το rafta-simata.gr αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, 

μέσω από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.


 


2. Περιορισμός ευθυνών.


To rafta-simata.gr δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 8. 

«Επιστροφές Προϊόντων»). Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 

Το rafta-simata.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, Το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), 

τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής

ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, 

δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου 

ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες 

που διατίθενται μέσω αυτού.


 


3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας .


Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας 

και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.


Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας 

ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε 

άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρίας.4. Προσωπικά δεδομένα.


Δημιούργησαμε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών μας. Κατά την επίσκεψη σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι πιθανόν να σας ζητηθεί να δηλώσετε 

προσωπικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την διεκπεραίωση των παραγγελιών σας.


 


Το rafta-simata.gr τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του, τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο 

λήξη της συναλλακτικής σχέσης.


 


Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο rafta-simata.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. 

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με 

τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που 

προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.


 


Το rafta-simata.gr δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του.Το rafta-simata.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. 

Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι 

απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα rafta-simata.gr.


 


5. Ασφάλεια συναλλαγών.


Η ασφάλεια των συναλλαγών εξασφαλίζεται από το password που δίνετε όταν γίνεστε μέλος του rafta-simata.gr. Για να παρουσιάσουμε οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο 

θα πρέπει πρώτα να δοθεί το όνομα του χρήστη και το password. Για αυτό το λόγο, πρέπει να φυλάτε καλά αυτά τα στοιχεία για να μην κινδυνεύσουν να πέσουν σε χέρια τρίτων. 

Επίσης σας συμβουλεύουμε να δημιουργείτε password χρησιμοποιώντας σύμβολα μαζί με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες όπως επίσης και να αλλάζετε το password σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα.


 


Για τις αγορές με την πιστωτική σας κάρτα θα μεταφερθείτε αυτόματα στο ασφαλές περιβάλλον την τράπεζας Eθνικής, όπου και θα καταχωρήσετε τα στοιχεία της κάρτας σας. 

Τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας με κανέναν τρόπο δεν φθάνουν στο rafta-simata.gr και κατά συνέπεια στο rafta-simata.gr δεν τηρείται καμμία βάση δεδομένων από στοιχεία 

πιστωτικών καρτών. Επίσης θα πρέπει να είστε παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας έχοντας μαζί σας την πιστωτική σας κάρτα και την ταυτότητά σας. 

Σε αυτή την περίπτωση (δηλ. πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας) δεν επιτρέπεται η παραλαβή της παραγγελίας από τρίτο πρόσωπο. Σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιείται 

στα στοιχεία και για λογαριασμό εταιρίας τότε η πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιείτε πρέπει να είναι εταιρική.


 


Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του rafta-simata.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς 

επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.


 


6.Τρόποι & έξοδα αποστολής


 


Η παράδοση των παραγγελιών γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:


 


Για την Πτολεμαϊδα:


 


1. Παραλαβή από την αποθήκη  ΜΑΛΑΚΟΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ.


 

2. Αποστολή με Courier.


Η χρέωση μεταφορικών εξαρτάται από τον όγκο και το βάρος της παραγγελίας.


Ελάχιστη χρέωση μεταφορικών 3,50€.

 


Για εκτός Πτολεμαϊδας περιοχές:


 


1. Παραλαβή από την αποθήκη  ΜΑΛΑΚΟΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ.


 


2. Αποστολή με συνεργαζόμενα πρακτορεία μεταφορών της rafta-simata.gr.


Η χρέωση μεταφορικών εξαρτάται από τον όγκο και το βάρος της παραγγελίας.


Αφορούν την μεταφορά έως το γραφείο/αποθήκη του πρακτορείου μεταφορών στον νομό σας.


Για απομακρισμένες περιοχές ενδέχεται το πλησιέστερο πρακτορείο μεταφορών να βρίσκεται στο κέντρο του νομού σας.


 


3. Αποστολή με Courier.


Η χρέωση μεταφορικών εξαρτάται από τον όγκο και το βάρος της παραγγελίας.


Ελάχιστη χρέωση μεταφορικών 3,50€.


Η συνεργαζόμενη Courier με την ΜΑΛΑΚΟΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ είναι οι Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ.


Σε περίπτωση που η περιοχή σας δεν καλύπτεται από το δίκτυο των ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ τότε θα χρειαστεί να παραλάβεται από το πλησιέστερο ταχυδρομείο.


 


Τα έξοδα αποστολής αναγράφονται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας.7. Τρόποι πληρωμής


Η πληρωμή των παραγγελιών, γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:


 


α) Αντικαταβολή Μετρητά:Για πληρωμή με αντικαταβολή είναι απαραίτητο πρώτα η τηλεφωνική επιβεβαίωση της παραγγελίας.


 


Επίσης σύμφωνα με την νομοθεσία υπάρχει μέγιστος περιορισμός στο ποσό αντικαταβολής ή μετρητών.


 


β) Κατάθεση στους λογαριασμούς της εταιρίας μας :


Δικαιούχος ΜΑΛΑΚΟΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ


 


Εθνική Τράπεζα

ΙΒΑΝ 


Τράπεζα Πειραιώς

ΙΒΑΝ GR3101712390006239147948870γ) Πληρωμή με πιστωτική κάρτα.


Δεχόμαστε όλες τις πιστωτικές κάρτες Visa και Μastercard.


Κάνοντας τις παραγγελίες σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και ολοκληρώνοντας την παραγγελία σας, θα μεταφερθείτε στο site της τράπεζας, όπου σε ασφαλές 

περιβάλλον μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πιστωτική σας κάρτα. θα πρέπει να είστε παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας έχοντας μαζί σας την πιστωτική σας κάρτα και την ταυτότητά σας. 

Σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιείται στα στοιχεία και για λογαριασμό εταιρίας τότε η πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιείτε πρέπει να είναι εταιρική.


 


 


8. Επιστροφές και αντικαταστάσεις προϊόντων.


Στα είδη κατόπιν παραγγελίας επιστροφές δεν γίνονται δεκτές.


Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο όταν η συσκευασία του προϊόντος δεν έχει ανοιχθεί, είναι σφραγισμένη στην εργοστασιακή της κατάσταση και το προϊόν δεν είναι χρησιμοποιημένο.


Η επιστροφή μπορεί να γίνει εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.


Το κόστος μεταφοράς προς την αποθήκη της rafta-simata.gr βαρύνει τον αποστολέα.


Σε κάθε περίπτωση πριν την αποστολή της επιστροφής, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας δώσουμε τον κωδικό της επιστροφής σας. (κωδικό RMA)


 


9. Δυνατότητα ακύρωσης παραγγελίας.


Συνήθως οι παραγγελίες αποστέλλονται σε 1-3 ημέρες. Είναι δυνατόν να ακυρώσετε την παραγγελία σας πριν την αποστολή του προϊόντος.  

Η ακύρωση είναι δυνατή με τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλέφωνο 2463 77 24 24.


 


 


10. Εγγύηση.


Όλα τα προϊόντα που πωλούνται από το κατάστημα μας, καλύπτονται από 1 χρόνο εγγύηση καλής λειτουργίας. Η εγγύηση ενός προϊόντος σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει 

βλάβες που προκλήθηκαν από κακό χειρισμό, εσφαλμένη χρήση, λάθος σύνδεση, διαφορετική τάση ρεύματος, βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά, υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, υγρασία, 

καιρικά φαινόμενα (κεραυνό, πλημμύρα, έκθεση σε ήλιο, κλπ). Σε περίπτωση βλάβης κάποιου προϊόντος που οφείλετε σε ελάττωμα και καλύπτεται από την εγγύηση επιβαρύνεστε 

τα έξοδα μεταφοράς προς και από την έδρα μας.


 


11. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία.


Οι παρόντες όροι χρήσης, η χρήση του rafta-simata.gr καθώς και οι συναλλαγές μέσω αυτού, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Σε περίπτωση, κατά την οποία κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακυρωσία αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. 

Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του ηλεκτρονικού ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης 

ή εξ αφορμής αυτών είναι τα Δικαστήρια Kοζάνης.