• Πολιτική προστασία σήμα με Velcron

Η πολιτική προστασία αποβλέπει στην προστασία των ατόμων, των ομάδων ή κοινοτήτων από φυσικές ή ανθροπωγενείς καταστροφές ταχείας ή βραδείας εξέλιξης. Οι καταστροφές μπορεί να είναι τεχνολογικές, βιολογικές, χημικές ή πυρηνικές και άλλου είδους που μπορεί να προκληθούν κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου, προκαλώντας καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.

Πολιτική προστασία σήμα με Velcron

  • Κωδικός Προϊόντος: Π 007
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • 2,00€